Verdigrunnlag og etikk

Visjon: Der det er hjerterom er det trivsel, arbeidsglede og vekst

Vi skal respektere det enkelte menneskes integritet og egenverd uansett hans/hennes sykdom eller helseproblem. Vi skal ta individet i betraktning når arbeid/omsorg planlegges og gjennomføres.

Et helhetlig menneskesyn er en viktig forutsetning for kvalitet på tilbudet ved Bra-Pro as. Vi skal respektere fysiske, psykiske og åndelige behov. Ansatte og brukere må samhandle som likeverdige partnere med ulik erfaring og bakgrunn.

Brukere og deres pårørende, våre kunder og samarbeidspartnere, skal kunne stole på vår taushetsplikt og en korrekt opptreden fra vår side. Alle skal føle vår tillit og at vi ikke misbruker andres tillit.

 

Forholdet til brukerne

» Vi skal ha som mål at vi alltid skal arbeide ut fra ansattes og brukernes beste, “kunsten å omgås hverandre”.
» Vi skal være ydmyke ovenfor hver enkelts behov.
» Vi skal ha fokus på mennesket, brukernes interesser skal alltid komme foran bedriftensøkonomiske interesser, dersom   disse kommer i konflikt med hverandre.
» Dersom du observerer noe du er usikker på, så skal det gis beskjed til nærmeste overordnede for å dele problemstillingen med noen andre.
» Det er viktig å lære seg å kjenne egne grenser når det gjelder toleranse, veiledning og samtale.
» Møter personalgruppa er et fora for å drøfte problemstillinger som oppstår. Fellesskapet her er til for å løse oppgaver som er for store for den enkelte.
» Vi skal ikke opptre krenkende ovenfor noen av de som er på tiltak hos oss. Krenkende atferd kan føre til suspensjon og eller avskjed.

»Vi skal forhindre fysisk, psykisk og økonomisk utnyttelse av bruker.

 

Forholdet til kolleger

» Vi må respektere hverandre, og finne gode løsninger sammen.
» Gjennom å gi hverandre tilbakemeldinger vokser vi i vår oppgave.
» Det skal være stor takhøyde ved møter i personalgruppa.
» Ingen har “monopol på vettet”.

 

Forholdet til samarbeidspartnere og kunder

» Vi skal gjøre oss fortjent til våre samarbeidspartnere og kundenes tillit.

Brapro as
8730 Bratland

 

Tlf. 750 93290
Fax. 750 93255

 

Åpningstider

mandag - fredag
08.30 – 15.30