Kvalitetspolitikk

Vår kvalitetspolitikk skal bidra til å sikre ønsket kvalitet i henhold til de tjenester vi leverer. Kvalitetspolitikken skal sikre at Bra-Pro forvalter oppgavene ovenfor ansatte, tiltaksdeltakere, kunder, samarbeidspartnere og miljø på en god og betryggende måte. Dette oppnås ved å:

» Ved å legge til rette for tiltaksdeltakerne, bidrar vi med å øke den enkeltes selvbilde slik at livskvaliteten styrkes
» Sette kundens behov i fokus
» Ta samfunnsansvar
» Arbeide mot en løsningsorientert bedriftskultur
» Stimulere til kontinuerlig faglig og personlig utviklingog faglig nyskjerrighet
» Sørge for at ansatte trives
» Oppmuntre til innovasjonstenking
» Etterleve Bra-Pro sine strategier og etablerte prosedyrer
» Bra-Pro skal arbeide etter gjeldende Samarbeidsavtale, Kravspesifikasjon og Forskrifter for arbeidsmarkedstiltak og oppfylle de kvalitetskrav som stilles til oss som tiltaksarrangør.

Bra-Pro sin virksomhet skal kvalitetssikres gjennom EQUASS. EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering.

Brapro as
8730 Bratland

 

Tlf. 750 93290
Fax. 750 93255

 

Åpningstider

mandag - fredag
08.30 – 15.30