Om oss

Hva kan vi tilby som VTA bedrift?

Bedriften kan tilby personer som ikke kan få arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet. Arbeidet skal bidra til å opprettholde og utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Andre viktige oppgaver er sosial trening og motivering.

Målgruppe: Personer som har eller i nær framtid ventes å få innvilget varig uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging.

Mål: Vårt mål er å skape meningsfylt og utviklende arbeid for den enkelte, slik at alle våre ansatte kan føle seg som samfunnsnyttige mennesker.

Ansatte: Bra-Pro er godkjent for 16 varig tilrettelagte arbeidsplasser. Vi har i tillegg tilsatt 4 arbeidsleder pluss daglig leder; tilsammen 4 årsverk.

Arbeidsledere: Anton Einmo, Frode Olsen, Sara Karsteinsen og Ragnhild Olsen

Daglig leder: Andreas Aasvik

Styret: Morten Aspdal Olsen (leder). Styremedlemmer: Alf Gøran Knutsen, Gro Irene Nergård og Kjell Ivar Vestå. Vara: Lorentz Pettersen og Maria Olaisen

 

 

Brapro as
8730 Bratland

 

Tlf. 750 93290
Fax. 750 93255

 

Åpningstider

mandag - fredag
08.30 – 15.30